• Gas-Fritteuse - OLIS Serie 700 - 1x10 Liter, 40cm, 10kW

  • Elektro-Fritteuse - OLIS Serie 700 - 1x10 Liter, 40cm, 9kW

  • Gas-Fritteuse - OLIS Serie 700 - 1x15 Liter, 40cm, 14kW

  • Elektro-Fritteuse - OLIS Serie 700 - 1x15 Liter, 40cm, 12kW

  • Elektro-Fritteuse - OLIS Serie 700 - 2x10 Liter, 60cm, 18kW

  • Gas-Fritteuse - OLIS Serie 700 - 2x10 Liter, 60cm, 20kW

  • Elektro-Fritteuse - OLIS Serie 700 - 2x15 Liter, 80cm, 24kW

  • Gas-Fritteuse - OLIS Serie 700 - 2x15 Liter, 80cm, 28kW